Scoor een boek!
Categorie Ouderbetrokkenheid
Groep groep 5, groep 6
Prijzen
  • Per leerling € 3,50
Terug

Scoor een boek!

Scoor een Boek! Is een jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een boek! kent een Schooleditie voor kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie voor het hele gezin.

Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te scoren!
Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren bibliotheken een uniek leesproject voor leerlingen van groep 5 en 6 uit: Scoor een Boek! De kracht van voetbal wordt ingezet voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen en gezinnen. Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als rolmodellen.

Dag Datum Tijd
- 30 aug. 2021
t/m 24 jun. 2022
in overleg