Cursus Open Boek
Categorie Expertise overdracht
Tags leesbevordering leesplezier
Prijzen
  • Per deelnemer € 300,00
Terug

Cursus Open Boek

De rol van de leescoördinator
De leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen de school. Hij of zij draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten behalen. Het takenpakket van de leescoördinator bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek
De cursus Open Boek leidt op tot leescoördinator. In de opleiding leer je verschillende boeksoorten kennen en werk je met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is teksten tot leven te laten komen en zo leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit het boek Open Boek: Handboek leesbevordering, een cursusmap met opdrachten en een lesoverzicht. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

De cursus Open Boek bestaat uit 4 bijeenkomsten:

  1. De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie

> Visie op lezen en leesbevordering
> Acht boekensoorten en hun functies
> Hoe breng je een tekst tot leven?

  1. Basisvaardigheden van elke leerkracht

> Drie dimensies van lezen: van leesbevordering naar literatuureducatie
> De kenmerken van vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren

  1. Werkvormen en campagnes

> Verbindende en geïntegreerde werkvormen
> De relatie tussen campagnes en werkvormen

  1. De leescoördinator als spin in het web

> Leren lezen en leesbevordering
> Samenstelling en organisatie van de schoolbibliotheek
> De taak van de leescoördinator
> Jaarplan en leesplan
> De eindopdracht van de cursus is het opstellen van een jaarplan

CURSUSAVONDEN 2021
Nog niet bekend
15.30 - 18.30 uur

PRESENTEREN JAARPLANNEN EN UITREIKING CERTIFICATEN
Nog niet bekend

LOCATIE
nog nader te bepalen (Bibliotheek Dronryp of Bibliotheek Buitenpost)

Kosten
De kosten bedragen € 300,- (excl. 21% btw) per deelnemer. Het cursusboek ter waarde van € 27,50 en de cursusmap zijn hierbij inbegrepen.


LET OP! Nieuwe opzet cursus Leescoördinator 2022

  • 6 bijeenkomsten
  • de kosten bedragen hiervoor € 450,- (excl. 21% btw) per deelnemer. Het cursusboek ter waarde van € 27,50 en de cursusmap zijn hierbij inbegrepen

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de cursus Open Boek door een mail te sturen naar Thea van der Meer: t.vandermeer@bnfrl.nl

Dag Datum Tijd
- 30 aug. 2021
t/m 24 jun. 2022
in overleg